نرخ مدارک دانشگاهی

با توجه به تعداد زیاد دانشگاههای طرف قرارداد آفرند ، این مجموعه براساس سطح علمی دانشگاهها و آنلاین و یا حضوری بودن دانشگاهها و همچنین گواهینامه های مختلف و تائیدیه های مرتبط با دانشگاهها ، بطور کلی دانشگاهها را به چهار دسته تفکیک میکند:پرداخت هزینه ها به دو روش ریالی و یا دلاری امکانپذیر می باشد

به جهت نواسانات نرخ دلار و درنظر داشتن رفاه حال هم میهنان عزیز
هزینه های ریالی، بدون در نظر گرفتن نواسانات ارزش دلار در ایران
بطور ماهیانه در سایت به روزرسانی و درج خواهد شد.

لذا دیگر جای نگرانی برای تغییرات ناگهانی ارزش دلار وجود نخواهد داشت !